Whatever you think concerning God—know that he is different from that!

STUDIEBESÖK TILL MOSKÈN

Moské för studiebesök

Ayshamoskén på Sankt Eriksgatan 91 (T-bana S:t Eriksplan, uppg. Torsgatan)

Att tänka på före studiebesöket

 • Vi vill att alla elever skriver ner var sin fråga på en lapp och lämnar den till föreläsaren i början av besöket.
 • Vi tar av oss skorna vid entrén.
 • Ibland kan personer som ber i moskén störas av besökare som har skjorts eller kort kjol.

Studiebesök till moskén

Vi har tillsammans över trettio års erfarenhet av att föreläsa till elever och lärare om islam. Vi har tagit emot skolklasser till moskén sedan mitten på 1990-talet, men på ett organiserat sätt sedan 2009.

Gör som många lärare, ta med dina elever till oss på ett studiebesök till moskén och få en inblick i islam från insidan! Våra studiebesök är en integrerad del i många lärares skolundervisning.

Under länken "Referenser" kan du läsa mer om vilka skolor som återkommande besöker oss, samt några rekommendationer från lärare.

Innehåll

 • Kort presentation av föreläsaren
 • Visning av moskén
 • Om Allah/Gud och profeten Muhammad
 • Islams källor: Koranen och sunna
 • Islams tre aspekter: islam (de fem pelarna), iman (tron) och ihsan (att bli en god människa/att rena sitt hjärta)
 • Meningen med livet. Var kommer vi ifrån, var är vi nu, och vart är vi på väg?
 • Skapelseberättelsen enligt Koranen
 • Genusfrågor
 • Extremism och terrorism, har det med islam att göra?
 • Vetenskap och tro
 • Sekulärism och muslimer
 • eller andra frågeställningar som lärare eller elever har.
 • Frågestund där elever och lärare kan ställa egna frågor.
 • Du som lärare är  välkommen att själv påverka innehållet i studiebesöket.
 • Alla lärare får även ett exemplar av boken "En introduktion till islam och muslimsk kultur" som gåva.

Besök på er skola

Vi kan även föreläsa på er skola, men vi rekommenderar starkt ett studiebesök till moskén!

Länkar om islam vi rekommenderar

Se gärna även vår länksamling för mer info om islam.

Till vår länksamling.

Studiebesökets längd

Räkna med att studiebesöket tar ca 90 minuter för gymnasiet, 60 minuter för grundskolan, och 120 minuter för universitet och andra grupper.

Antal elever per studiebesök

Vi har valt att begränsa antalet elever till en klass, ca 30 elever, och lärare för att ge eleverna så mycket möjlighet att själva vara delaktiga. Vi har märkt att större grupper hämmar intresset och möjligheterna för eleverna att vara aktiva och ställa frågor.

Ladda ner

Infoblad om studiebesök (pdf)

Kursbok (sid 1-10)

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT