Gud talar ur mystikerns innersta väsen när han är tyst.

OM DET YTTERSTA TRÄDET

Uppsala Nya Tidning

Svenska Dagbladet

Närke Länstidning

Kyrkans tidning

Dagens Nyheter

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT