You yourself are your own obstacle—rise above yourself.

Ett etablerat kurskoncept

Vi är ledande i Sverige på fortbildningar om islam och muslimsk kultur och har sedan 2006 hållit 151 kurser runt om i landet och genom dessa utbildat ca 3000 personer från den offentliga sektorn.

Målgrupp

Kursen är framtagen för personer som i sitt yrke möter muslimer från olika kulturer. Exempel på tidigare kursdeltagare är poliser, socialsekreterare, lärare, vårdpersonal, brandmän, politiker m fl.

Uppdragsgivare

 • Kommuner och stadsdelsförvaltningar
 • Myndigheter, t ex polisen
 • Landsting, t ex sjukhus
 • Skolor och högskolor
 • EU-projekt, t ex Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm där vi inom deras EU-projekt FAMU (För arbete mot utanförskap) under tre års tid utbildade personer inom arbetsförmedlingen i Norrort.

Behov av folkbildning

Det svenska samhälle består idag av många olika människor från många olika kulturer. Den svenska kulturen är inte längre homogen, den är berikad av hela världens kulturer. Detta kan medföra fantastiska möjligheter för hela samhället om vi, alla som lever här, öppnar våra sinnen, blir nyfikna på varandra, har beredskap för och vilja att tillsammans bygga vår framtid.

Samtidigt ser vi att det finns många problem i samhället idag. Trenden visar dessvärre på ökad segregering och polarisering i samhället, och många pratar i termer som "vi och dom". Judar, romer, homosexuella, och i allra högst grad muslimer, står ofta för "dom", men vilka är "vi"?

Ofta härstammar främlingsfientlighet, rasism och diskriminering utifrån okunskap om varandra. Ofta även från personliga erfarenheter där man hamnat i konflikt inte sällan som ett resultat av missförstånd så man inte haft tillräckliga bakgrundskunskaper.

Idag bor nära en halv miljon muslimer i Sverige, men hur mycket känner "vi" till om islam och dess olika kulturella traditioner? Med kunskap om varandra kan vi bygga ett tolerant och integrerat samhälle. Med kunskap kan vi minimera missförstånd, rensa i våra fördomar och komma varandra närmare som medborgare.

Kurs innehåll

Våra informativa, pedagogiska och deltagaraktiva kurser ger deltagaren inblick i islams grunder samt praktiska exempel på hur muslimer från olika bakgrunder förhåller till sin religion.

Syftet med kursen är att ge deltagarna verktyg att hitta konstruktiva sätt att underlätta mötet med muslimer.

Kurserna kan anpassas för både stora och små grupper samt vara en heldag eller halvdag.

 Våra utbildningar är

 • på svenska
 • ledda av en imamutbildad svensk muslim
 • främst avsedda för personer som själva inte är muslimer
 • mycket deltagaraktiva med många möjligheter att ställa egna frågor
 • baserade på ett framgångsrikt pedagogiskt koncept från Storbritannien där över 13000 personer gått kursen
 • utvecklade att främja integrationsarbetet på arbetsplatsen och i samhället
 • berättigande till ett års kostnadsfri support efter kursen

Kursutbud

 • Introduktionskurser - om islam och muslimsk kultur
 • Fördjupningskurser med specifika case-studies
 • Inhousekurser - behovsanpassade kurser för grupper, avdelningar och hela arbetsplatser
 • Konferenser & seminarier
 • Rådgivning för myndigheter och företag
 • Föreläsningar till skolklasser och föreningar

Kurslitteratur

Alla kursdeltagare får vår bok "En introduktion till islam & muslimsk kultur" (Se ett avsnitt ur boken). Boken innehåller texter om islams grunder samt exempel på olika muslimska kulturer och hur dessa förhåller sig till sin religion. Vi använder oss inte så mycket av boken under kursen, men den är mycket uppskattad av våra kursdeltagare då de kan läsa mer i boken efter kursen.

Boken , som är i färg och har 60 sidor, går även att köpa separat vid intresse.

Vill du köpa boken, klicka här.

Boka kurs / Kursförfrågan

Priser

Kurslitteratur

Kursprogram

Citat från deltagare

Exempel frågor under kurs

Yrken bland våra kursdeltagare

Genomförda kurser

Uppdragsgivare

Ladda ner info-broschyr (pdf)

Ladda ner avsnitt ur boken

Bilder från kurser

Beställning av vår bok om islam

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT