If you are looking for the supreme treasure, do not look outside. Look within, and seek there.

Yrken representerade bland våra kursdeltagare

Bland våra kursdeltagare finns många olika yrkeskategorier representerade. När vi frågade våra deltagare vilka yrken/arbetsbeskrivningar de hade vid tiden av kursen, uppgav de följande yrken:

 • Administrativ chef, Räddningstjänsten
 • Administratör, Utvecklingsavdelningen Integrationsverket
 • Arbetshandledare, Arbetsförmedlingen
 • Arbetsledare, Kommun
 • Arbetsmarknadshandläggare, Kommun
 • Arbetsterapeut, Kommun
 • Arkitekt
 • Assistent, Vård och omsorg
 • Avdelningschef, Socialtjänstförvaltning
 • Avdelningschef, Utvecklingsförvaltning
 • Barnomsorgsföreståndare, Kommun
 • Behandlingassistent, Kommun
 • Bibliotekarie
 • Biståndshandläggare, Kommun
 • Bosättningshandläggare, Integrationsverket
 • Datatekniker, Kommun
 • Demokrati och integrationsberedare, Kommun
 • Distriktschef, Bostadsföretag
 • Elevassistent, Kommun
 • Enhetschef Äldreboende, Kommun
 • Enhetschef, Arbetsmarknad Kommun
 • Enhetschef, Migrationsverket
 • Enhetschef, Stöd och service, Kommun
 • Facklig vice ordförande
 • Familjerättssekreterare
 • Flyktingkonsulent
 • Flyktingsekreterare
 • Folkbokföringsinformatör
 • Forskare
 • Fritidsledare
 • Förskollärare
 • Gruppterapeut
 • Habiliteringspersonal
 • Handläggare Integration
 • Handläggare Kommun
 • Handläggare Vård och omsorg
 • Handläggare, Arbetsförmedling
 • Handläggare, Handikappfrågor
 • Handläggare, Migrationsverket
 • Husvärd, Bostadsföretag
 • Huvudskyddsombud, Facklig organisation
 • Informatör, Bostadsföretag
 • Informatör, Räddningstjänsten
 • Integrationsassistent, Kommun
 • Integrationshandläggare, Arbetsmarknad
 • Integrationssamordnare, Kommun
 • Internationell sekreterare, Svenska Kyrkan
 • Konsulent, Ideella organisationer
 • Konsumentvägledare, Kommun
 • Kulturstrateg, Landstinget
 • Kundtjänsthandläggare, Bostadsföretag
 • Kvinnojourpersonal
 • Kökspersonal
 • Lärare, Gymnasiet
 • Lärare, Komvux
 • Lärare, SFI
 • Metodutvecklare, Barn och ungdom, Kommun
 • Mijö- och hölsoskyddsinspektör, Kommun
 • Modersmålschef, Kommun
 • Mångfaldssamordnare Kommun
 • Operationssköterska, Sjukvården
 • Parkskötare, kommun
 • Pensionär
 • Personalchef Stadsdelsförvaltning, Kommun
 • Personalchef, Bostadsföretag
 • Personalchef, Kommunledningskontoret
 • Personalsekreterare / Mångfaldssamordnare, Sjukvården
 • Personalsekreterare, Kommun
 • Personalsekreterare, Sjukvården
 • Personlig assistent/Ledsagare, Kommun
 • Planeringssekreterare, Kommun
 • Polis - Utredare
 • Polis - Närpolis
 • Polis - Analytiker
 • Polis - Assistent
 • Polis - Chef närpolisen
 • Polis - Dialog polis
 • Polis - Inspektör
 • Polis - Integrationsdirektör
 • Polis - Kommisarie
 • Polis - Kriminalinspektör
 • Polis - Närpolischef
 • Polis - Utredare
 • Politiker
 • Producent, Sveriges Radio
 • Programme Manager, Ambassader
 • Programminspektör, Kriminalvården
 • Projektledare, Antidiskrimineringsbyrå
 • Projektledare, Bostadsföretag
 • Projektledare, Ideella organisationer
 • Projektledare, Länsstyrelsen
 • Psykolog, Kommun
 • Psykoterapeut, Sjukvården
 • Receptionist, Skolan
 • Rektor, Gymnasiet
 • Rektor, Komvux
 • Rektor, SFI
 • Researcher, Sveriges Radio
 • Rättslig expert, Skatteverket
 • Sakkunnig, Skatteverket
 • Samordnare, BRÅ
 • Samordnare, Flyktingmottagning
 • Sekreterare, Utbildningsförvaltning
 • Sektionschef, Sjukvården
 • Sektionschef, Utvecklingsförvaltning
 • Sektionschef, Vård och omsorg
 • Senior Market Adviser and Projects Officer, Ambassader
 • Sjuksköterska
 • Sjukvårdschef, kommun
 • Skolkurator
 • Skolpsykolog
 • Skolsköterska
 • Smittskyddsläkare
 • Smittskyddssköterska
 • Socialsekreterare
 • Stadsdelschef
 • Stadsläkare
 • Statlig handläggare
 • Stiftsadjunkt
 • Stiftspedagog
 • Studie- och yrkesvägledare
 • Studiecirkelledare
 • Studiekonsulent
 • Städare
 • Säkerhetschef, Kommun
 • Tolkassistent
 • Trainee, Länsstyrelsen
 • Turistbyråchef
 • Utredare, Antidiskrimineringsbyrå
 • Utredare, Socialstyrelsen
 • Utredningssekreterare, Kommun
 • Utvecklare, Integrationsverket
 • Utvecklare, Kommun
 • Utvecklingschef, Kommun
 • Utvecklingssamordnare, Kommun
 • Vaktmästare, Flyktingmottagning
 • Verksamhetschef, Utbildningskontoret
 • Vårdbiträde, Äldreboende
 • Växel och reception, Integrationsverket

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT