The present is the reflection of the past, and the future is the re-echo of the present.

Priser för våra fortbildningskurser

Heldagskurs – beställarens lokal

Upp till 30 deltagare (ej lunch eller fika)

15 000 kr

Seminarium halvdag

Obegränsat antal deltagare, (ej lunch eller fika)

10 000 kr (+ ev resekostnader, ev övernattning) Kostnad för böcker tillkommer med 50 kr)

Små grupper – vår lokal

Pris per deltagare (inkl lunch, fika, moskébesök)

2 000 kr
Minimum 3 deltagare per kurstillfälle.

Följande ingår i våra heldagskurser

  • Överenskommet kursprogram
  • Boken "En introduktion till islam & muslimsk kultur"
  • Personlig support efter kursen

 

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT