Speaking wisdom is much easier than living it.

Kursens innehåll

Vi kommer alltid utforma kursprogrammet efter beställarens behov och i överenskommelse med önskemål. Med detta sagt brukar det ändå finnas likheter i vilka frågeställningar som brukar avhandlas. Bredvid kan du se hur ett typiskt kursprogram kan se ut för en heldagskurs.

Program för halvdagskurser fokuserar mindre på islams grunder och mer på utvalda delar av praktiska aspekter. Gruppdiskussion och moskébesök utgår även på de kortare kurserna.

I programmet för vår fördjupningskurs (för deltagare som tidigare gått introduktionskursen) fokuserar vi på case-studies, olika grenar inom islam, muslimska rörelser och nutida politiska strömningar.

Ett exempel på ett kursprogram för en heldagskurs

08.45 Välkomstfika / närvarolista / kursmaterial

09.00 Presentation av kursledare & deltagare / Introduktion till kursen / förväntningar & riktlinjer / Självtest om islam

09.30 Bakgrund till islam och muslimer i Sverige

10.00 Fruktpaus

10.15 Islams grunder, tro och praktik / Islams urkunder / de fem pelarna / trosuppfattningar / andlighet / Kvinnan i islam

11.45 Lunch

12.30 Moskévisning med möjlighet att närvara vid bönestuden

13.15 Praktiska aspekter i mötet med muslimer / Viktiga frågor för muslimer i familjen och samhället, på arbetsplatsen och i skolan

14.45 Fika

15.00 Diskussion / frågor & svar

16.15 Genomgång av självtest / utvärdering

16.45 Kursen avslutas

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT