Speaking wisdom is much easier than living it.

MUSLIMSK KULTUR: KONST, POESI & ARKITEKTUR

Funky but sharia

– Muslimska musikers förhållningssätt till tro och musik
Författare: Christopher Thorén

Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att genom ett eget kompositionsprojekt samt genom intervjuer med musiker som är praktiserande muslimer problematisera vad musikalisk praktik i enlighet med musikerns tro kan innebära.

Fem muslimska musiker med olika perspektiv har intervjuats och deras berättelser tillsammans med författarens processdagbok som förts under kompositionsprojektet är uppsatsens empiri. En film från konserten som kompositionsprojektet utmynnade i är bifogat till uppsatsen.

De frågeställningar som används är:

  • Hur definierar musiker som är praktiserande muslimer musikalisk praktik i enlighet med sin tro och muslimsk tradition?
  • Hur kan en skapande-/kompositionsprocess gestaltas som avser ansluta till muslimsk tro och tradition?

Meningen har inte varit att definiera vad som är rätt eller fel ur ett muslimskt perspektiv. Däremot har uppsatsen visat på något av den stora rikedom av perspektiv som finns inom den muslimska gemenskap när det gäller inställning till musik. Uppsatsen ger även exempel på en möjlighet hur en kompositionsprocess kan ansluta till muslimsk tro och tradition. I detta fall genom att använda röstsamplingar och att låna muslimska musikaliska teman, som till exempel böneutrop.

Uppsatsen relaterar till läraryrket dels genom att undersöka en konstnärlig process, vilket är en viktig kunskap för lärare som har musik och skapande som sitt ämne. Dels genom valet av ämne. Uppsatsen visar på ett allmänt plan att det finns olika sätt att definiera och se på musik. Mer specifik så ger undersökningen kunskap om olika synsätt ur ett muslimskt perspektiv vilket är viktigt för lärare att känna till ifall man arbetar med ungdomar som funderar kring musikens plats inom deras tro.

Läs mer (pdf)...

Funky but sharia

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT