För dem som uppriktigt älskar Gud är ensamheten sällskap.

Vad islam säger om ISIS och annan extremism

En intervju med Shaykh Abdallah bin Bayyah – en av vår tids kunnigaste och mest respekterade muslimska lärda – om ISIS och annan extremism. Han förklarar i intervjuen tydligt varför ISIS och annan extremism står i direkt motsats till islam och ger ett klart och tydligt budskap till muslimska ungdomar om att jihad är att lära sig islam, ta ansvar för att sprida fred och göra gott i sitt samhälle.

Sök gärna mer på YouTube om Shaykh Abdallah bin Bayyah och Shaykh Hamza Yusuf.

Shaykh Abdallah bin Bayyah

Vem är Shaykh Abdallah bin Bayyah

I denna video ger Shaykh Hamza Yusuf en kort förklaring över vem Shaykh Abdallah bin Bayyah är och hans nivå av kunskap och karaktär.

Se även Hamza Yusufs fredagspredikan mot extremism

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT