En gudskännare (’arif) är den som inte älskar någonting högre än att tänka på Gud.

    Föreläsningar med Sidi Abdalaziz Ahmed Fredericks

     

    STARTSIDAN

    Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

    KONTAKT