Intet gagnar ditt hjärta så som den ensamhet med vilken du beträder eftertankens sfär.

Sommarläger

Under sommaren arrangerar vi ett eller flera veckoslutsläger i Stockholmsområdet med föreläsningar av imam Mohammad Muslim, god mat och lite friluftsaktiviteter. Lägret är främst riktat till vuxna bröder, men barn i sällskap av pappa är också välkomna.

Kids Sufi lägerdag

Söndagen den 31 maj 2015 kl 10-18 ordnar vi ett Sufiläger för barn i åldrarna ca 8–12 ute i scoutstugan i Tullinge.  Vi serverar lunch och mellis.

Barnen får lära sig lite om islams grunder, vem Gud är, vem profeten Mohammad var, hur man gör wudu och salat, samt vara med och göra dhikr.

Vi kommer använda oss av Gabriel-hadithen.

Läs mer...

Sufi Kids Läger 31/5 2015

Tidigare läger

Bilder från läger

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT