Kännetecknet på att för stor vikt läggs på eget initiativ är att hoppet avtar då man misslyckas.

Vår wird & dhikr

Här kommer inom kort en text om dhikr, in sha Allah.

Wird 'amm

Den vanliga dhikrn som görs varje morgon och kväll. Denna dhikr kräver inga särskilda omständigheter. Den kan göras ljudligt eller tyst, sittande eller gående.

100 ggr: ”Subhânallâhi wal-hamdu lillâhi wa lâ ilâha illallâhu wallâhu akbar”; Gud är upphöjd, lov och pris tillkommer Gud, det finns ingen gud utom Gud, Gud är störst.

100 ggr: ”Sallallâhu ‘alan-nabiyyil-ummiyy” (eller annan valfri salawât över Profeten)

100 ggr: ”Astaghfirullâh” (eller annan valfri istighfâr, bön om förlåtelse)

Wird khass

Den specifika dhikrn som vi gör tillsammans.

Dhikr sirri

Den "inre, dolda dhikrn". Sitt på golvet riktad mot qibla med wudû’ och hänge ca 5 minuter per övning.

Pâs anfâs

Att vakta andningen. Tänk ordet ”Allâh” vid inandningen och ”hu” vid utandningen. Andas som vanligt. ”Allâh… hu…”. Gud är.

Dhikr qalbi

Hjärtats dhikr. Lyssna på hur hjärtat säger ”Allâh” vid varje slag.

Muraqaba ma‘iyya

Meditation över Guds närhet. Meditera över Allâhs närhet genom att säga till dig själv: ”Allâhu hâdirî, Allâhu nâdhirî, Allâhu ma‘ î ”; Gud är närvarande, Gud ser mig, Gud är med mig.

Murâqaba du‘âiyya

Bön i form av meditation. I ditt hjärta ber du direkt och spontant till Allâh.

Dhikr jahri

Den ljudliga dhikrn. Det är rekommenderat att ha wudû’, sitta på golvet vänd mot qibla med alla elektriska ljus släckta samt att uttala orden ljudligt, men inte så högt att man stör någon annan.

Innan man börjar:
11 ggr: ”Allâhumma salli ‘alâ sayyidîna Muhammad” (eller annan valfri salawât)
13 ggr: Surat al-Ikhlâs. Börja med ”a‘ûdhu billâhi minash-shaytânir-rajîm” och inkludera ”bismillâhir-rahmânir-rahîm” före varje gång man läser suran. Ha för avsikt att skänka belöningen för recitationen till shaykherna i tarîqan.

Bâra tasbîh – 12 tasbih dhikr

200 ggr: ”lâ ilâha illallâh” med ”Muhammadur rasûlullâh” var elfte gång. Man drar ut all kärlek till denna värld från hjärtat vid nafî / negationen ”lâ ilâha”, och ersätter den med kärleken till Gud vid ithbat /affirmationen ”illallâh”.

400 ggr: ”illallâh”

600 ggr: ”Allâhu Allâh”

Dhikr ismidh-dhât – dhikr av Guds personliga namn:
100 ggr eller mer: ”Allâh”

Nafl salat – de fyra extra bönerna

Ishrâq: 2-4 rak‘ât, minst 30 minuter efter soluppgången

Duhâ: 2-12 rak‘ât under förmiddagen, när som helst tills 30 min före Dhuhr

Awwabîn: 6-20 rak‘ât mellan Maghrib och Isha

Tahajjud: 2-12 rak‘ât under natten, när som helst mellan Isha och Fajr-tidens början

Nafl sawm – rekommenderad fasta

Ashura-dagen och en dag före eller efter den

Arafa-dagen (dagen innan ‘Îd al-Adha)

15:e Sha‘ban (dagen efter Barâ’at-natten)

6 valfria dagar under Shawwal (månaden efter Ramadan)

Första 10 dagarna i Muharram

Första 9 dagarna i Dhul-Hijjah (Hajj-månaden)

Fullmånens tre dagar (den 13, 14 och 15 varje månad i den islamiska kalendern)

Måndagar och torsdagar

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT