Två ting fördärvar oss: åtrå efter ära, makt och storhet,samt rädsla för fattigdom och brist.

Shajara

Bilden visar imam Mohammad Muslim Eneborgs shajara. Shajara betyder ordagrant "träd" och avser hur kunskapen om islams andliga aspekt förts vidare från Profeten, Guds frid vare med honom, till andra.

Shajara i pdf att ladda ner

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT